Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ

1. Các dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp
“Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”
“Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất”
“Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất”

2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp
QCVN36:2022/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất. Ấn vào đây để xem nội dung cụ thể.
QCVN81:2019/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất. Ấn vào đây để xem nội dung cụ thể.
QCVN82:2014/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất. Ấn vào đây để xem nội dung cụ thể.

3. Bản công bố chất lượng các dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp đang cung cấp
Thông tin bản công bố chất lượng dịch vụ thoại vui lòng truy cập tại đây
Thông tin bản công bố chất lượng dịch vụ internet vui lòng truy cập tại đây
Thông tin bản công bố chất lượng dịch vụ tin nhắn vui lòng truy cập tại đây

4. Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp đã gửi Cục Viễn thông.

 

Thông tin về báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Qúy 1-2021 vui lòng file1 file2 (chuột phải và chọn Save Link as..)

Thông tin về báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Qúy 2-2021 vui lòng file1 file2 (chuột phải và chọn Save Link as..)

Thông tin về báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Qúy 3-2021 vui lòng file1 file2 (chuột phải và chọn Save Link as..)

Thông tin về báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Qúy 4-2021 vui lòng file1 file2 (chuột phải và chọn Save Link as..)

 

Thông tin về báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Qúy 1-2022 vui lòng file1 file2 (chuột phải và chọn Save Link as..)

Thông tin về báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Qúy 2-2022 vui lòng file1 file2 (chuột phải và chọn Save Link as..)

Thông tin về báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Qúy 3-2022 vui lòng file1 file2 (chuột phải và chọn Save Link as..)

Thông tin về báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Qúy 4-2022 vui lòng file1 file2 (chuột phải và chọn Save Link as..)

 

Thông tin về báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Qúy 1-2023 vui lòng file1 file2 (chuột phải và chọn Save Link as..)

Thông tin về báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Qúy 2-2023 vui lòng file1 file2 (chuột phải và chọn Save Link as..)

Thông tin về báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Qúy 3-2023 vui lòng file1 file2 (chuột phải và chọn Save Link as..)

Thông tin về báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông Qúy 4-2023 vui lòng file1 file2 (chuột phải và chọn Save Link as..)

 

5. Các bản Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông và Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ theo quy định của Thông tư 08/2013/TT-BTTTT và Thông tư sửa đổi bổ sung số 33/2020/TT-BTTTT ngày 04 tháng 11 năm 2020


Mục 1: Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất:

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV viễn thông Quý 1-2021. Vui lòng xem tại đây

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV viễn thông Quý 2-2021. Vui lòng xem tại đây

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV viễn thông Quý 3-2021. Vui lòng xem tại đây

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV viễn thông Quý 4-2021. Vui lòng xem tại đây

 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV viễn thông Quý 1-2022. Vui lòng xem tại đây

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV viễn thông Quý 2-2022. Vui lòng xem tại đây

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV viễn thông Quý 3-2022. Vui lòng xem tại đây

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV viễn thông Quý 4-2022. Vui lòng xem tại đây

 

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV viễn thông Quý 1-2023. Vui lòng xem tại đây

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV viễn thông Quý 2-2023. Vui lòng xem tại đây

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV viễn thông Quý 3-2023. Vui lòng xem tại đây

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV viễn thông Quý 4-2023. Vui lòng xem tại đây


Mục 2: Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất:

 

Kết quả Quý 1-2021. Vui lòng xem tại đây

Kết quả Quý 2-2021. Vui lòng xem tại đây

Kết quả Quý 3-2021. Vui lòng xem tại đây

Kết quả Quý 4-2021. Vui lòng xem tại đây

 

Kết quả Quý 1-2022. Vui lòng xem tại đây

Kết quả Quý 2-2022. Vui lòng xem tại đây

Kết quả Quý 3-2022. Vui lòng xem tại đây

Kết quả Quý 4-2022. Vui lòng xem tại đây

 

Kết quả Quý 1-2023. Vui lòng xem tại đây

Kết quả Quý 2-2023. Vui lòng xem tại đây

Kết quả Quý 3-2023. Vui lòng xem tại đây

Kết quả Quý 4-2023. Vui lòng xem tại đây

6. Địa chỉ tiếp nhận Giải quyết Khiếu nại của Khách Hàng:

Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ Loại cửa hàng Thời gian làm việc
Hà Nội Đống Đa Số 203 Xã Đàn, Phường Nam Đồng Cửa hàng trực tiếp Từ 08:00 đến 19:00
Đà Nẵng Thanh Khê Số 150 Hàm Nghi, Phường Thạc Gián Cửa hàng trực tiếp Từ 08:00 đến 19:00
HCM Quận 1 số 98 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành Cửa hàng trực tiếp Từ 08:00 đến 19:00

7. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng: xem tại đây

8. Các thông tin hỗ trợ khách hàng
+ Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7
789/0922789789 (Miễn phí cho số điện thoại của Vietnamobile)
+ Email chăm sóc khách hàng
CSKH@vietnamobile.com.vn

Chỉ Tiêu Chất Lượng (Chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật) Dịch vụ trên nền thoại Dịch vụ trên nền SMS Dịch vụ trên nền dữ liệu
Tỉ lệ giao dịch thành công 92% 94% 90%
Thời gian thiết lập giao dịch 20s 175s 15s
Độ chính xác ghi cước Tỉ lệ giao dịch không ghi được cước 0.1%
Tỉ lệ giao dịch bị ghi cước sai 0.01%
Chỉ tiêu về xử lý lỗi, khắc
phục sự cố
Thời gian gián
đoạn dịch vụ
Ngày làm việc 1 giờ
Ngày nghỉ 2 giờ
Số lần xảy ra lỗi Lỗi nghiêm trọng 1 lần/3 tháng
Lỗi bình thường 3 lần/3 tháng 
Dịch vụ trên nền thoại Nhạc chuông chờ, FunVoice, chữ ký cuộc gọi, chặn cuộc gọi, hộp thư thoại, tổng đài giải trí Happy Number
Dịch vụ trên nền SMS Đấu giá ngược, SMS trúng thưởng, thông báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn báo bận, dịch vụ chuyển tiền, đọc báo qua SMS Mnews,
cổng thông tin Vzone, Livenews, thực đơn SIM, kết quả trực tuyến, mchat, Facebook SMS, Yahoo SMS
Dịch vụ trên nền dữ liệu Topring, Tải nhạc chuông miễn phí, Sieugame, cổng Game, đọc sách điện tử VMBook, cổng Video Viclip, chụp và in, cổng
thông tin WAP