Gói Cước Dữ Liệu Trả Trước

Danh Sách Gói Cước

GÓI CƯỚC N3 N15 D7 D10 D15 D30 D50 D90 M25T M40T M50T M70T M200T
Giá cước (VNĐ)  5,000 15,000  7,000 15,000 15,000 30,000 60,000  100,000 35,000 60,000 70,000 80,000 220,000
Lưu lượng 3GB 6GB 3GB truy cập (2GB tốc độ cao và 1GB sử dụng khung giờ từ 00:00 giờ đến 08:00 giờ). 10GB 6GB 12GB Miễn phí gọi nội mang
3GB/ ngày
4GB/ ngày  Miễn phí gọi nội mạng 3GB/ 30 ngày & Tính cước vượt lưu lượng 12GB (6GB/ 30 ngày (dùng cả ngày)
6GB/ 30 ngày (từ 0-6h)) + Miễn phí gọi nội mạng
Miễn phí gọi nội mạng
7GB/ngày (dùng cả ngày)
7GB/(từ 0h-6h sáng)
30GB 140GB
Thời hạn SD 1 ngày (Trong khung giờ 0H-6H sáng) 7 ngày (Trong khung giờ 0H-8H sáng) 24h 24h 3 ngày 7 ngày 30 ngày 30 ngày 30 ngày 30 ngày 30 ngày 30 ngày 30 ngày
Đăng ký gói cước DK N3 gửi 123 DK N15 gửi 123 DK D7 gửi 123 DK D10 gửi 123 DK D15 gửi 123 DK D30 gửi 123 DK D50 gửi 123 DK D90 gửi 123 DK M25T gửi 123 DK M40T gửi 123 DK M50T gửi 123 DK M70T gửi 123 DK M200T gửi 123

Cách Đăng Ký Gói Cước Dữ Liệu Trả Trước

Đăng ký dịch vụ 3G
Cú pháp đăng ký dịch vụ:*123#OK (miễn phí)

Đăng ký gói cước
Soạn tin “DK _Tên gói cước" gửi 123
Ví dụ: Để đăng ký gói cước D5, soạn “DK D5” gửi 123

Hủy đăng ký gói cước
Soạn tin “HUY _Tên gói cước" gửi 123
Ví dụ: Để Hủy gói cước D5, soạn “HUY D5” gửi 123

Lưu ý:

  • Cước phí tháng/tuần/ngày được trừ vào tài khoản chính. Cước phí vượt lưu lượng trừ vào tài khoản nội mạng, tài khoản khuyến mãi liên mạng và tài khoản chính
  • Khi khách hàng tiến hành hủy gói cước, cước phí sẽ được tính theo theo phương thức tính cước theo lưu lượng sử dụng
  • Khi đăng ký gói dữ liệu mới, dữ liệu còn dư trong tài khoản dữ liệu sẽ không được tích lũy cùng lượng dữ liệu mới. Thời hạn của tài khoản dữ liệu được tính theo thời hạn của gói dữ liệu mới
  • Thuê bao đăng ký/hủy bỏ gói cước dữ liệu nhiều lần trong tháng được tính phí dựa theo số lần đăng ký
  • Các gói cước sẽ được tự động gia hạn. Trong trường hợp tài khoản chính không đủ, gói cước được chuyển sang trạng thái chờ gia hạn. 
  • Hệ thống sẽ tự động kích hoạt lại các gói cước khi thuê bao nạp tiền trong vòng 365 ngày
  • Thuê bao 3G sẽ được tự động chuyển sang mạng 2G ở những khu vực không có sóng 3G
  • Gói cước dữ liệu được áp dụng chung cho cả lưu lượng phát sinh trên mạng 2G và 3G

Hệ Điều Hành IOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ Điều Hành Android

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ Điều Hành Window

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ Điều Hành Android 2 SIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ Điều Hành Window