THỜI HẠN SỬ DỤNG SỐ THUÊ BAO DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC

THỜI HẠN SỬ DỤNG SỐ THUÊ BAO DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC (*)

Thời hạn sử dụng số thuê bao sẽ tùy theo gói cước đăng ký sử dụng, mệnh giá thẻ nạp tiền.

  • Khóa 1 chiều: Số thuê bao sẽ bị khóa một chiều 30 ngày khi gói cước hết hạn hoặc số dư trong tài khoản chính nhỏ hơn hoặc bằng không.
  • Khóa 2 chiều và thu hồi số: Số thuê bao sẽ bị khóa 2 chiều và thu hồi để cung cấp cho cá nhân, tổ chức khác vào ngày thứ 31 nếu trong thời gian khóa 1 chiều số thuê bao không được tiếp tục nạp thẻ để duy trì liên lạc

 Lưu ý:

(*) Đối với một số gói cước đặc biệt, thời hạn sử dụng số thuê bao sẽ theo quy định riêng của nhà mạng.