Báo cáo vi phạm

Vietnamobile tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh về các trường hợp tham nhũng hối lộ qua địa chỉ:

Email: anti.bribery.corruption@vietnamobile.com.vnhoặc email: baocaovipham@vietnamobile.com.vn