Dịch vụ Cuộc gọi nhỡ

Khi thuê bao không nằm trong vùng phủ sóng, điện thoại hết pin hay một lý do nào khác khiến bạn bị nhỡ một cuộc gọi. Dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ sẽ gửi thông báo đến bạn qua SMS.

Đăng ký dịch vụ
- Gói MCA (cơ bản): soạn tin DK MCA gửi 5092
- Gói MCAB (nâng cao): soạn tin DK MCAB gửi 5092
- Gói MCAD (cơ bản ngày): soạn tin DK MCAD gửi 5092

Hủy dịch vụ

- Gói MCA: soạn tin HUY MCA gửi 5092
- Gói MCAB: soạn tun HUY MCAB gửi 5092
- Gói MCAD: soạn tin HUY MCAD gửi 5092

Giá cước dịch vụ :

- MCA: 20.000 VNĐ/ 30 ngày
- MCAB: 30.000 VNĐ/ 30 ngày
- MCAD: 2.000 VNĐ/ ngày

(*) Chú ý: Dịch vụ sẽ tự động gia hạn sau mỗi chu kỳ.
Giá cước dịch vụ được áp dụng từ ngày 21/04/2023