HỢP ĐỒNG VIỄN THÔNG

Mẫu hồ sơ trả trước

 

 1. Quy trình đăng ký thông tin thuê bao trả trước
 2. Phiếu đăng ký dịch vụ và bản xác nhận thông tin thuê bao trả trước
 3. Phiếu cung cấp và thay đổi dịch vụ thông tin di động mặt đất
 4. Danh sách xác nhận thuê bao di động thứ 4 trở lên
 5. Danh sách thuê bao sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất (áp dụng cho cá nhân, thiết bị thuộc cơ quan, tổ chức)
 6. Biên bản chuyển quyền sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất
 7. Biên bản thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất
 8. Điều khoản chung của Hợp động dịch vụ di động trả trước
 9. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất Vietnamobile
 10. Mẫu đồng ý xử lý Dữ liệu cá nhân

 

Mẫu hồ sơ trả sau

 

 1. Giấy đề nghị ký hợp đồng dịch vụ thông tin di động mặt đất của người đại diện
 2. Biên bản thỏa thuận hạn mức cước cảnh báo
 3. Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ thông tin di động mặt đất
 4. Danh sách xác nhận thuê bao di động thứ 4 trở lên
 5. Danh sách thuê bao sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất (áp dụng cho cá nhân, thiết bị thuộc cơ quan, tổ chức)
 6. Biên bản chuyển quyền sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất
 7. Biên bản thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất
 8. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất Vietnamobile
 9. Mẫu đồng ý xử lý Dữ liệu cá nhân