KHUYẾN MẠI NẠP THẺ HAPPY THURSDAY
  • Tên chương trình: Happy Thursday
  • Thời gian: Thứ 5 hàng tuần.
  • Đối tượng áp dụng: Thuê bao nhận được tin nhắn
    Hạn sử dụng: 5 ngày
  • Thông tin khuyến mại
Nạp thẻ >=50K: Khuyến mại 200%. Tiền khuyến mại được dùng hoặc quy đổi sang phút gọi/sms/data tương ứng
Hạn sử dụng: 7 ngày
  • Đối tượng áp dụng: Thuê bao nhận được tin nhắn
  • Phương thức: Tất cả các hình thức TU.

Lưu ý: Không giới hạn số lần tham gia KM

  • Chi tiết thông tin CTKM liên hệ 789 (0d).