Thanh lý ắc quy hỏng tại các trạm của Vietnamobile

Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile kính mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào thầu nội dung như sau:

 • Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile
 • Tên gói thầu: Thanh lý ắc quy hỏng tại các trạm của Vietnamobile
 • Nguồn vốn: Vốn hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile
 • Hình thức đấu thầu: Đấu thầu mở rộng
 • Thời gian cung cấp Hồ sơ mời thầu: Từ 09h00 sáng ngày 10/08/2023 tới 09h00 sáng ngày 24/08/2023
 • Địa điểm nhận Hồ sơ mời thầu: Nhà thầu vui lòng gửi bản scan giấy giới thiệu đến hòm mail: nl1@vietnamobile.com.vn ; và liên hệ với số điện thoại: 0925000224 để xác nhận thông tin; bản scan hồ sơ mời thầu sẽ được gửi sau đó
 • Giá bán một bộ Hồ sơ mời thầu: miễn phí
 • Địa chỉ nhận Hồ sơ mời thầu:
 • Đề nghị gửi Hồ sơ dự thầu vào hòm mail: tenderbox@vietnamobile.com.vn
 • Đề nghị gửi mật khẩu vào hòm mail: tenderbox@vietnamobile.com.vn
 • Thời điểm đóng thầu: 09h00 sáng ngày 24/08/2023

Vietnamobile không bắt buộc phải tuân thủ luật đấu thầu.