Chính sách quyền riêng tư

 Điều 1: Thông tin chung

 Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách”) công bố cách thức mà Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile (“Vietnamobile”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng thông qua Website, ứng dụng di động và điểm cung cấp dịch vụ viễn thông.

 Vietnamobile cam kết bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông qua Website, ứng dụng di động và điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của chúng tôi được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Vietnamobile sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

 Bằng việc sử dụng các dịch vụ, sản phẩm, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Website, ứng dụng của chúng tôi, khách hàng xác nhận và đồng ý rằng khách hàng chấp nhận các yêu cầu, và/hoặc quy định được mô tả trong Chính sách, và theo đây khách hàng đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng như mô tả trong đây. Vietnamobile có toàn quyền sửa đổi Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải lên Website, ứng dụng di động của Vietnamobile. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ, Website, ứng dụng, được xem là khách hàng đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính sách này.

 Chính sách này áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng, điều khoản chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng và không loại trừ thông báo hoặc các điều khoản đó trừ khi chúng tôi có tuyên bố ràng khác.

 Điều 2: Phạm vi dữ liệu thu thập và xử lý dữ liệu

 Để khách hàng truy cập và sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Vietnamobile hoặc phục vụ các mục đích quy định tại Điều 3 của Chính sách này, Vietnamobile có thể thu thập, xử lý và lưu trữ Thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin sau: 

(i)             Số điện thoại, số nhận dạng thiết bị di động (ví dụ IMEI); họ tên; ngày sinh; quốc tịch; số, ngày cấp, nơi cấp của CMND/CCCD/hộ chiếu; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; anh chụp;

(ii)           Dữ liệu thu thập được trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ của Vietnamobile, bao gồm nhưng không giới hạn ở số dư tài khoản viễn thông; số máy được gọi; số máy gọi; vị trí máy được gọi; vị trí máy gọi; thời gian gọi; dữ liệu chi tiết khác về việc sử dụng dịch vụ (tin nhắn, thoại, dữ liệu v.v.).

(iii)         Dữ liệu thu được từ tệp theo dõi trực tuyến (cookie) và các dữ liệu tương tự có khả năng xác định danh tính cá nhân (ví dụ dữ liệu được cung cấp theo công thức mặc định);;

(iv)         Địa chỉ thư điện tử (email);

(v)           Lịch sử giao dịch, thông tin đơn hàng sản phẩm dịch vụ

(vi)         Thông tin giao dịch thanh toán cá nhân; số thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng

Điều 3: Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

 Khách hàng cho phép Vietnamobile được thu thập, sử dụng, lưu trữ hoặc trao đổi Thông tin cá nhân của khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin thuê bao theo quy định của pháp luật hiện hành và thông tin khác của khách hàng phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Vietnamobile, thông tin cá nhân của trẻ em từ 14-16 tuổi) cho đối tác của Vietnamobile nhằm:

 1. Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng/hỗ trợ khách hàng khi mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Vietnamobile hoặc đối tác của Vietnamobile cung cấp:
 • Xử lý thông tin khi khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ
 • Xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán
 • Giải đáp thắc mắc khách hàng, xử lý khiếu nại
 1. Chăm sóc khách hàng

 Vietnamobile sử dụng Thông tin cá nhân để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chăm sóc khách hàng như sau:

 (i)          Tiếp nhận thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ khách hàng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn;

(ii)        Liên hệ nhằm giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng;

(iii)      Hỗ trợ khách hàng nhanh hơn cũng như hoàn thiện nội dung, thiết kế Website và ứng dụng di dộng của Vietnamobile;

(iv)      Thực hiện thăm dò về sự hài lòng của khách hàng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng,

(v)        Các hoạt động chăm sóc khách hàng khác.

 1. Tiếp thị trực tiếp

 Vietnamobile có thể sử dụng Thông tin cá nhân của khách hàng cho mục đích tiếp thị trực tiếp như:

 (i)          Gửi thông tin khuyến mãi và các ưu đãi mới nhất liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Vietnamobile;

(ii)        Gửi bản tin điện tử, khuyến mãi và các thông tin tiếp thị khác;

(iii)      Liên hệ để thông tin cho khách hàng về các chiến dịch tiếp thị nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng;

(iv)      Gửi các thông tin quảng cáo cá nhân hóa và ưu đãi đặc biệt về các sản phẩm và dịch vụ viễn thông thông;

(v)        Gửi các ưu đãi chung mới nhất về sản phẩm, dịch vụ của Vietnamobile và các đối tác.

(vi)      Các hoạt động tiếp thị trực tiếp khác

 Vietnamobile chỉ gửi thông báo tiếp thị trực tiếp nêu trên khi có sự chấp thuận trước của khách hàng.

 Khách hàng có thể không chấp thuận việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp nêu trên bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc liên hệ trực tiếp với Vietnamobile qua số điện thoại 0922789789.

 1. Liên hệ với khách hàng, chương trình khách hàng thường xuyên

 Vietnamobile sử dụng Thông tin cá nhân để gửi đến khách hàng thông tin về dịch vụ và chương trình khách hàng thường xuyên, trả lời thắc mắc và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

 1. Thực hiện phân tích, thống kê hành vi khách hàng nhằm phát triển, hoàn thiện các dịch vụ và ưu đãi cho khách hàng

 Điều 4: Phương pháp thu thập dữ liệu cá nhân

 Vietnamobile thu thập các Thông tin cá nhân nêu ở Điều 1 của Chính sách này thông qua Website, ứng dụng di động, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông. Ngoài ra, Vietnamobile có thể nhận được Thông tin cá nhân của khách hàng từ đối tác, nhà cung cấp dịch vụ khác của Vietnamobile và các cơ quan có thẩm quyền.

 Điều 5: Cơ sở pháp lý về xử lý dữ liệu cá nhân

 Vietnamobile xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng trên cơ sở (i) có sự đồng ý trước của khách hàng, (ii) thực hiện hợp đồng dịch vụ hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu trước khi ký hợp đồng, (iii) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, hoặc (iv) thực hiện các quyền lợi hợp pháp của Vietnamobile.

 Khách hàng có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào theo quy định của Điều 7 dưới đây. Trong trường hợp này, khách hàng vui lòng lưu ý việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên sự đồng ý của khách hàng trước khi rút. Ngoài ra, khi khách hàng từ chối cung cấp hoặc cung cấp một cách không đầy đủ hay không chính xác các thông tin được yêu cầu nhằm thực hiện hợp đồng hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, Vietnamobile có thể sẽ không cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đầy đủ và chất lượng theo yêu cầu. Khi Vietnamobile xử lý Thông tin cá nhân của khách hàng nhằm thực hiện các quyền lợi hợp pháp của mình và của bên thứ ba, Vietnamobile đảm bảo tính cân bằng giữa các quyền lợi này và các quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Trong trường hợp cần thiết, Vietnamobile sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế tác động và ngăn chặn ảnh hưởng đối với.

 Điều 6: Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

 Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng hủy bỏ. Ngoài ra, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật và lưu trữ trên hệ thống dữ liệu của Vietnamobile trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

 Điều 7: Quyền của khách hàng đối với các dữ liệu được thu thập

 1. Quyền truy cập

 Khách hàng có quyền kiểm tra thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu của Vietnamobile theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Vietnamobile.

 1. Quyền chỉnh sửa

 Khách hàng có quyền yêu cầu Vietnamobile chỉnh sửa các thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ liên quan đến khách hàng.

 1. Quyền xóa

 Khách hàng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình được Vietnamobile lưu trữ trong các trường hợp được quy định bởi pháp luật, ví dụ trường hợp dữ liệu cá nhân của khách hàng không còn cần thiết cho mục đích thu thập, xử lý ban đầu hay trường hợp dữ liệu cá nhân của khách hàng được xử lý một các bất hợp pháp.

 1. Quyền phản đối

 Khách hàng có quyền phản đối bất cứ lúc nào việc Vietnamobile xử lý dữ liệu cá nhân của mình và sử dụng chúng cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

 1. Quyền rút lại sự đồng ý

 Khi việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng được thực hiện dựa trên sự đồng ý trước của khách hàng, khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hường đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý của khách hàng trước khi rút.

 Trong trường hợp khách hàng rút lại sự đồng ý, Vietnamobile có thể sẽ không cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đầy đủ và chất lượng như yêu cầu.

 1. Quyền khiếu nại

 Khách hàng có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp Vietnamobile vi phạm pháp luật hiện hành liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách gửi thư qua đường bưu điện hoặc thư điện tử đến địa chỉ cskh@vietnamobile.com.vn hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng theo số 0922789789

Khi gửi yêu cầu, khách hàng vui lòng cung cấp các thông tin nhận dạng cần thiết (họ tên, địa chỉ email) cũng như bất kỳ thông tin cần thiết nào khác để xác nhận danh tính.

 Điều 8: Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐI ĐỘNG VIETNAMOBILE

Trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà King Building, số 7 Chùa Bộc, Phuờng Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 35730123               

 Điều 9: Cam kết bảo mật Thông tin cá nhân của khách hàng

Vietnamobile sẽ không tiết lộ, chuyển giao thông tin của khách hàng cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của khách hàng, trừ các trường hợp công ty có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật, ví dụ khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật.

 Ngoài ra, nhằm không ngừng cải tiến dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng như cung cấp dịch vụ khác của Vietnamobile phát sinh sau thời điểm hòa mạng và/hoặc các dịch vụ Vietnamobile hợp tác với đối tác, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba để hỗ trợ thực hiện các khảo sát, nghiên cứu, phân tích với mục đích được đề cập tại Điều 3. Việc chia sẻ dữ liệu sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Các bên thứ ba bao gồm các công ty trong cùng tập đoàn, các bên cung cấp dịch vụ và đơn vị liên kết với Vietnamobile.

 Điều 10: Các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân

 Để đảm bảo an toàn Thông tin cá nhân khỏi các nguy cơ do mất, trộm cắp, rò rỉ, làm giả hoặc bất cứ rủi ro nào khác:

1. Vietnamobile sẽ áp dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật, và vật lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm:

a)   Bảo đảm tính bảo mật, toàn vẹn, khả dụng của dữ liệu cá nhân;

b)  Khử nhận dạng và mã hóa;

c)   Lưu trữ, sao chép, trích xuất và bảo vệ lịch sử xử lý dữ liệu cá nhân.

2. Khi xử lý dữ liệu cá nhân, Vietnamobile cam kết thực hiện biện pháp:

a)   Ngăn chặn việc tiếp cận trái phép vào các thiết bị được sử dụng để xử lý dữ liệu cá nhân;

b)  Ngăn chặn việc đọc, sao chép, thay đổi, xóa dữ liệu cá nhân trái phép;

c)   Thống kê về thời gian, chủ thể và dữ liệu cá nhân nào được ghi lại, thay đổi hoặc xóa hoặc khi tiếp cận;

d)  Bảo đảm đúng quyền tiếp cận, truy cấp, xử lý dữ liệu cá nhân của người được cấp quyền;

đ)  Thống kê chi tiết việc truyền đưa, chia sẻ, chuyển giao dữ liệu cá nhân theo các nội dung: thời gian, chủ thể, loại dữ liệu và hình thức lưu trữ;

e)   Bảo đảm việc đọc, sao chép, thay đổi hoặc xóa, hủy trái phép không được thực hiện trong quá trình chuyển giao, chia sẻ dữ liệu cá nhân qua thiết bị truyền thông dữ liệu và khi truyền dẫn qua các thiết bị mang dữ liệu;

g)  Có thống kê về thiết bị và phần mềm xử lý dữ liệu cá nhân, gồm: tên, chủng loại, địa điểm và tên của nhà sản xuất thiết bị; tên, phiên bản và tên của nhà sản xuất phần mềm, và các chi tiết liên lạc của nhà sản xuất

Điều 11: Trao đổi với khách hàng và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về sự cố liên quan đến dữ liệu cá nhân

 1. Khi phát hiện dữ liệu cá nhân của Khách hàng bị vi phạm, rò rỉ, chuyển giao hoặc tiết lộ không được phép (“Sự cố”), tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng, Vietnamobile sẽ thông báo tới khách hàng và cơ quan có thẩm quyền. Thông báo sẽ miêu tả bản chất Sự cố và bao gồm các thông tin sau:

a)     Mô tả Sự cố, thời điểm xảy ra Sự cố;

b)     Các biện pháp mà Vietnamobile đã triển khai hoặc đề xuất triển khai để giải quyết Sự cố, bao gồm các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động bất lợi có thể có trong phạm vi cần thiết;

c)     Thông tin liên hệ bất kỳ điểm liên hệ nào mà khách hàng có thể yêu cầu thêm thông tin;

 1. Vietnamobile có thể được miễn trách nhiệm thông báo tới khách hàng như quy định tại Điều này trong các trường hợp sau:

a)     Vietnamobile đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp đối với các Sự cố;

b)     Vietnamobile đã thực hiện tiếp các biện pháp để đảm bảo các Sự cố ở mức nghiêm trọng nêu ở Điều 11.1 sẽ không còn xảy ra trong tương lai.

c)     Việc thông báo đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật không phù hợp. Trong trường hợp này, Vietnamobile sẽ thông báo trên các phương tiện truyền thông hoặc sử dụng các biện pháp tương tự theo đó khách hàng vẫn được thông báo một cách hiệu quả.

Điều 12: Thông tin cá nhân của trẻ em

 Vietnamobile thu thập, chia sẻ và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em từ 14 đến 16 tuổi chỉ khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ, người đại diện hợp pháp và/hoặc người giám hộ của trẻ. Bố mẹ, người đại diện hợp pháp và/hoặc người bảo hộ của trẻ có thể yêu cầu được xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ hoặc sửa đổi hay rút lại sự chấp thuận tại các địa điểm cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc thư điện tử đến địa chỉ được cung cấp tại Điều 7 ở trên.

 Điều 13: Hiệu lực

 Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày được đăng trên trên Website, ứng dụng di động của Vietnamobile.

 Vietnamobile bảo lưu quyền thay đổi Chính sách này bất cứ khi nào cần thiết. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên Website, ứng dụng di động của Vietnamobile cùng ngày cập nhật.