Momo Gift

Quà Tặng

Khi đặt đồ ăn BAEMIN

Giảm 50% tối đa 60.000đ khi đặt đồ ăn BAEMIN qua Ví MoMo

Giảm giá khi mua sắm

Giảm 20% tối đa 50.000đ khi thanh toán Tiki/Lazada qua Ví MoMo (hoá đơn từ 200.000đ)

Khi mua trà, cafe

Giảm 50.000đ thanh toán cà phê, trà sữa qua ví MoMo với hoá đơn từ 100.000đ.

Khi thanh toán bảo hiểm

Giảm 70.000đ khi thanh toán bảo hiểm từ 1.500.000đ qua Ví MoMo

Khi nạp điện thoại

Giảm 20.000đ nạp/mua thẻ điện thoại

Khi nạp điện thoại

Giảm 10% nạp/mua thẻ điện thoại (tối đa 30.000đ)

Khi thanh toán hóa đơn

Giảm 20.000đ khi thanh toán hóa đơn trên Ví MoMo

Khi thanh toán hóa đơn

Giảm 50.000đ khi thanh toán hóa đơn từ 150.000đ

Nạp data 3G/4G

Giảm 50% mua mã thẻ/ nạp data 3G/4G (tối đa 15.000đ)

Thanh toán Apple/Google

Giảm 50% tối đa 20.000đ khi thanh toán Apple/Google từ 10.000đ qua ví MoMo

Chuyển tiền liên ngân hàng

Hoàn 50% phí chuyển tiền liên ngân hàng qua ví MoMo, tối đa 35.000đ

Thanh toán siêu thị, cửa hàng

Giảm 30.000đ khi thanh toán siêu thị, cửa hàng tiện lợi qua ví MoMo (từ 200.000đ)

Thanh toán siêu thị, cửa hàng

Giảm 50.000đ khi thanh toán siêu thị, cửa hàng tiện lợi qua Ví MoMo (từ 300.000đ)