Dịch vụ

Dữ Liệu

Gói cước N3

3GB (sử dụng 0-6h sáng)

5.000đ/ngày
Gói cước N15

6G (sử dụng 0h-8h sáng)

15.000đ/7 ngày
Gói Cước D10

10GB

15.000đ/ngày
Gói Cước D7

2GB (dùng cả ngày) + 1GB (sử dụng 0h - 8h)

7.000đ/ngày
Gói Cước D15

6GB

15.000/3 ngày
Gói Cước D30

12GB

30.000đ/7 ngày
Gói Cước D50

3GB/ngày + Miễn phí gọi nội mạng

60.000đ/30 ngày
Gói Cước D90T

10GB/ngày + Miễn phí gọi nội mạng + 10 phút gọi liên mạng

90.000đ/30 ngày
Gói Cước M25T

3GB

35.000đ/30 ngày
Gói Cước M40T

12GB (6GB dùng cả ngày + 6GB sử dụng 0-6h sáng) + Miễn phí gọi nội mạng

60.000đ/30 ngày
Gói Cước M50T

7GB/ngày + 7GB (từ 0-6h sáng) + Miễn phí gọi nội mạng

70.000đ/30 ngày
Gói Cước M70T

30GB

80.000đ/30 ngày
Gói Cước M200T

140GB

220.000đ/30 ngày

Cuộc gọi và tin nhắn

Gói Cước V3

3 phút gọi ngoại mạng

3.000đ/ngày
Gói Cước V5

5 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí gọi nội mạng + 500MB

10.000đ/ngày
Gói Cước V7

7 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí gọi nội mạng

7.000đ/ngày
Gói Cước V90

Miễn phí gọi nội mạng +120 phút gọi ngoại mạng &1GB data

100,000đ/30 ngày
Gói Cước V120

140 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí gọi và SMS nội mạng

120,000đ/30 ngày
Gói Cước V20T

10 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí gọi nội mạng

20.000đ/7 ngày
Ưu đãi
Gói Cước V20

20 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí gọi nội mạng + 300MB

30.000đ/7 ngày
Gói Cước V30

35 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí gọi & SMS nội mạng + 400MB Data

40.000đ/7 ngày
Gói Cước V150

Miễn phí gọi & SMS nội mạng +200 phút gọi ngoại mạng & 1GB Data

180,000đ/30 ngày
Ưu đãi
Gói Cước V200

Miễn phí gọi & SMS nội mạng +260 phút gọi ngoại mạng & 1GB Data

220,000đ/60 ngày