Menu
Sim Thăng Long

 

 

Giá bán niêm yết tới khách hàng

80,000 VND/SIM

Thời gian áp dụng

11/8/2022

Cách thức kích hoạt SIM

Bấm *999#OK

Thời gian chờ sau khi kích hoạt

120 ngày

Tài khoản sau khi kích hoạt

*TKC: 0 - hsd: 120 ngày (sau khi phát sinh giao dịch RGS1 hsd giảm còn 30 ngày)
- Miễn phí thoại nội mạng- hsd: 120 ngày
- Miến phí data 2G - hsd: 10 năm

Ưu đãi sau khi phát sinh giao dịch (KH có thể gọi nội mạng để tính phát sinh giao dịch)

** Gán gói SIM ưu đãi sử dụng trong 30 ngày như dưới (Chu kỳ 1)

GÓI CƯỚC

SIM

Phí gói cước đi kèm

60,000 VNĐ/tháng

Thời hạn sử dụng gói cước

30 ngày

(nếu trừ đủ 60,000VND từ TKC tại thời điểm gia hạn gói cước)

Ưu đãi gói cước đi kèm

 

-        DATA miễn phí 10GB/ngày, trong đó:

+ DATA sử dụng trong zone: 8GB/ngày

+ DATA sử dụng ngoài zone: 2GB/ngày

-        Miễn phí cước phí thoại nội mạng

-        Miễn phí 100 phút cước phí thoại ngoại mạng khi sử dụng trong zone.

Tự động gia hạn gói cước

Tự động

Cước phí thoại

-        Nội mạng: 990đ/phút

-        Ngoại mạng: 2,000đ/phút

Cước phí tin nhắn

-        Nội mạng: 400đ/SMS

-        Ngoại mạng: 400đ/SMS

Mệnh giá nạp thẻ

Thời hạn của SIM

<20k

3 ngày

20k - 49k

10 ngày

50k - 99k

30 ngày

100k - 199k

90 ngày

200k - 299k

120 ngày

>= 300K

180 ngày

Lưu ý: Khi khách hàng nạp thẻ với mệnh giá nạp thẻ như trên sẽ được gia hạn thời hạn sử dụng SIM tương ứng với từng mệnh giá nạp thẻ