VietNamMobile
CTKM Tất toán thuê bao cam kết
Tất toán thuê bao cam kết :
Đồng ý, chấp thuận việc CTCP Viễn thông di động Vietnamobile (“Vietnamobile”) thực hiện thu thập thông tin cá nhân. (theo mẫu)
Đồng ý với thông báo xử lý dữ liệu thông tin cá nhân (theo mẫu).
Mẫu đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân (vui lòng ký theo mẫu đính kèm ở trên và tải lên định dạng pdf, png