Gói Dịch Vụ MaxSMS

Nhắn tin đã tay với gói dịch vụ MaxSMS

Cách Thức Đăng Ký


Giá cước: 2.500 VNĐ/ngày
Ưu đãi: 300 tin nhắn nội mạng trong ngày

Cách đăng ký:

  • Dịch vụ tự động gia hạn hàng ngày: Bấm *500#OK (sử dụng trong vòng 24h)
  • Dịch vụ không tự động gia hạn: Bấm *504#OK (sử dụng đến 23h59 hàng ngày)

Hủy tự động gia hạn: Soạn HUY AUTO gửi 500

Lưu ý


  • Số lượng tin nhắn nội mạng miễn phí tối đa một ngày là 300 tin nhắn. Khi vượt quá ngưỡng tối đa, giá cước tin nhắn thông thường sẽ được áp dụng
  • Dịch vụ chỉ được sử dụng vào mục đích cá nhân, không được tái sử dụng để cung cấp cho bên thứ 3 hoặc bán lại
  • Dịch vụ chỉ được đăng ký 1 lần duy nhất trong ngày

 

top