Gói Dịch Vụ MaxSMS

Nhắn tin đã tay với gói dịch vụ MaxSMS

Cách Thức Đăng Ký


Giá cước: 2.500 VNĐ/ngày
Ưu đãi: 300 tin nhắn nội mạng trong ngày

Cách đăng ký:

  • Dịch vụ tự động gia hạn hàng ngày: Bấm *500#OK (sử dụng trong vòng 24h)
  • Dịch vụ không