Gói Dịch Vụ MaxiTalk

“Tám” mà không tốn cùng gói dịch vụ Maxi Talk

Đăng Ký Dịch Vụ


Giá cước: 5.000 VNĐ/ngày
Ưu đãi: 3 giờ gọi nội mạng trong ngày

Đăng ký theo cú pháp:
  • Dịch vụ tự động gia hạn hàng ngày: *242#OK (sử dụng trong vòng 24h)
  • Dịch vụ không tự động gia hạn: *248#OK (sử dụng đến 23h59 hàng ngày)
  • Hủy tự động gia hạn: Soạn HUY gửi 242

Lưu Ý


  • Thời gian gọi nội mạng miễn phí tối đa một ngày là 3 tiếng kể từ lúc đăng ký đến 23h59p cùng ngày. Khi vượt quá ngưỡng tối đa, cước phí vượt định mức sẽ được áp dụng giá cước gọi thông thường
  • Maxi Talk không áp dụng cho dịch vụ Chuyển tiếp cuộc gọi
  • Dịch vụ chỉ được sử dụng vào mục đích cá nhân, không được tái sử dụng để cung cấp cho bên thứ 3 hoặc bán lại


 

top