GÓI CƯỚC THOẠI LIÊN MẠNG

Gọi ngoại mạng rẻ hơn nội mạng – vượt trội với cước gọi liên mạng thấp nhất và thời gian gọi lâu nhất từ trước đến nay.

DANH SÁCH CÁC GÓI CƯỚC

Gói cước V15 V30    V65
Giá    10.000 20.000    50.000
Ưu đãi 15 phút liên mạng 30 phút liên mạng 65 phút liên mạng
Thời hạn sử dụng 24h 7 ngày 30 ngày
Tự động gia hạn
Đăng ký DK V15 gửi 242 DK V30 gửi 242 DK V65 gửi 242
Hủy gia hạn HUY V15 gửi 242 HUY V30 gửi 242 HUY V65 gửi 242
 

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Đăng ký gói cước

  1. Soạn tin “DK _Tên gói cước" gửi 242
  2. Ví dụ: Để đăng ký gói cước V15, soạn “DK V15” gửi 24

Hủy đăng ký gói cước

  1. Soạn tin “HUY _Tên gói cước" gửi 242
  2. Ví dụ: Để Hủy gói cước V15, soạn “HUY V15” gửi 242

Lưu ý:

  1. Gói cước mới không áp dụng cho Thuê bao Thánh Sim.
  2. Cước phí tháng/tuần/ngày được trừ vào tài khoản chính.
  3. Khi đăng ký gói cước mới, lưu lượng thoại còn dư trong tài khoản sẽ không được tích lũy cùng lưu lượng mới. Thời hạn của tài khoản thoại được tính theo thời hạn của gói cước mới.
  4. Thuê bao đăng ký/hủy bỏ gói cước nhiều lần trong tháng được tính phí dựa theo số lần đăng ký
  5. Các gói cước sẽ được tự động gia hạn. Trong trường hợp tài khoản chính không đủ, hệ thống hủy gói cước và chuyển sang tính cước theo phương thức tính cước theo lưu lượng sử dụng
  6. Hệ thống sẽ tự động kích hoạt lại các gói cước khi thuê bao nạp tiền trong vòng 15 ngày
top