Đầu số mới 0522

Kích hoạt đầu số 0522 nhận ngay 520k VND

  1. 522 khách hàng đầu tiên kích hoạt đầu số 0522 từ ngày 15/6/2018 sẽ nhận được khuyến mại 520k VND:
    1. Mỗi tháng khách hàng sẽ được nhận 52k, trong vòng 10 tháng
    2. 52k này sẽ chia thành 40k ở tài khoản chính và 12k tài khoản gọi liên mạng
top