CTKM đăng ký mới gói K+

LƯU Ý:

  • Khi đăng ký thành công thì sẽ có tin nhắn thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập.
  • Khách hàng cần tải ứng dụng K+ để đăng nhập và xem (điện thoại, TV đều có)
  • 01 tài khoản app K+ đăng nhập trên 4 thiết bị, 2 thiết bị xem đồng thời
  • Toàn bộ nội dung sẽ là chất lượng HD, không có giới hạn