Đấu Giá Ngược

ĐẤU GIÁ NGƯỢC - Chương trình đấu giá thông qua hệ thống tin nhắn SMS với nhiều sản phẩm hấp dẫn đến không tưởng.

Người chiến thắng là người có mức giá thấp nhất và duy nhất tại thời điểm chốt phiên đấu giá (21h tối thứ 6 hàng tuần). Phiên đấu giá sẽ diễn ra từ 8h sáng ngày thứ 7 đến 21h ngày thứ 6 tuần kế tiếp
Chi tiết tại: http://daugia.vietnamobile.com.vn