Menu
Di dời MTSO Chùa Bộc - Gói thầu 1.1 Chuẩn bị MTSO Hòa Lạc

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile kính mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào hàng cạnh tranh nội dung như sau:

1) Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile

2) Tên gói: Dự án Di dời MTSO Chùa Bộc - Gói thầu 1.1 Chuẩn bị MTSO Hòa Lạc

3) Nguồn vốn: Vốn hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông Vietnamobile

4)  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

5) Thời gian cung cấp Hồ sơ mời thầu: Từ 10h00 sáng ngày 19/12/2022 tới 17h00 chiều ngày 30/12/2022

6) Địa điểm nhận Hồ sơ mời thầu: Nhà thầu sẽ được nhận hồ sơ mời thầu qua email, vui lòng liên hệ email thanh.dt@vietnamobile.com.vn để nhận hồ sơ.

7) Giá bán một bộ Hồ sơ mời thầu: miễn phí

9) Thời điểm đóng thầu: 17h00 chiều ngày 30/12/2022

Vietnamobile không bắt buộc phải tuân thủ luật đấu thầu.