Thay thế hệ thống biến tần hiện có bằng UPS mới

Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile kính mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào thầu nội dung như sau:

1) Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile

2) Tên gói thầu: Thay thế hệ thống biến tần hiện có bằng UPS mới tại MTSO Hồ Chí Minh - Swap existing inverter system by new UPS in Ho Chi Minh MTSO

3) Nguồn vốn: Vốn vận hành của Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile

4)  Hình thức đấu thầu: Đấu thầu mở rộng

5) Thời gian cung cấp Hồ sơ mời thầu: Từ 09h00 sáng ngày 23/03/2022 tới 09h00 sáng ngày 11/04/2022

6) Địa điểm nhận Hồ sơ mời thầu: Nhà thầu vui lòng gửi bản scan giấy giới thiệu đến hòm mail thanh.dt@vietnamobile.com.vn ; bản scan hồ sơ mời thầu sẽ được gửi sau đó.

7) Giá bán một bộ Hồ sơ mời thầu: miễn phí

8) Địa chỉ nhận Hồ sơ tham dự thầu:

9) Thời điểm đóng thầu: 09h00 sáng ngày 11/04/2022

Vietnamobile không bắt buộc phải tuân thủ luật đấu thầu.