Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ cho tủ đĩa lưu trữ dữ liệu IBM và EMC sanswitches

Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile kính mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào thầu nội dung như sau:

1) Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile

2) Tên gói thầu: Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ cho tủ đĩa lưu trữ dữ liệu IBM và EMC sanswitches

3) Nguồn vốn: Vốn hoạt động của Công ty CP Viễn thông di động Vietnamobile

4)  Hình thức đấu thầu: Đấu thầu mở rộng

5) Thời gian cung cấp Hồ sơ mời thầu: Từ 09h00 sáng ngày 13/05/2024 tới 09h00 sáng ngày 28/05/2024

6) Địa điểm nhận Hồ sơ mời thầu: Nhà thầu vui lòng gửi bản scan giấy giới thiệu đến hòm mail anh.nl1@vietnamobile.com.vn ; bản scan hồ sơ mời thầu sẽ được gửi sau đó.

7) Giá bán một bộ Hồ sơ mời thầu: miễn phí

8) Địa chỉ nhận Hồ sơ tham dự thầu:

9) Thời điểm đóng thầu: 09h00 sáng ngày 28/05/2024

Vietnamobile không bắt buộc phải tuân thủ luật đấu thầu.