Chăm sóc khách hàng
 • Tổng đài chăm sóc khách hàng

  Miễn phí cho số điện thoại của Vietnamobile

 • Tổng đài chăm sóc khách hàng tự động (IVR)

  Miễn phí cho số điện thoại của Vietnamobile

 • Tổng đài hỗ trợ Đại lý/Điểm bán

  Miễn phí cho số điện thoại của Vietnamobile

 • Tổng đài hỗ trợ khách hàng nước ngoài (tiếng Anh)

  Miễn phí cho số điện thoại của Vietnamobile

  • Email chăm sóc khách hàng

  • Liên hệ truyền thông

  • Liên hệ tuyển dụng