Tuyển Gấp 2 Kĩ Sư Vận Hành Hệ Thống (01: NOC & 01 Application Support)
Location: Hà Nội
Published date: 2018-04-27 10:49:43

Các phúc lợi dành cho bạn:
- Bonus based on performance
- Premium healthcare plan for you
- 12 days full paid leave

Mô tả công việc:
IT System Operator (Application support):

• Có khả năng giao tiếp khách hàng, vendor, nhân viên và đọc hiểu tài liệu
• Lấy dữ liệu theo yêu cầu của OST / SM
• Xử lý các trường hợp khiếu nại của khách hàng về khuyến mại,trừ phí dịch vụ, các dịch vụ vas
• Có khả năng hỗ trợ công việc cho các thành viên khác
• Theo dõi, tạo ticket và chuyển tới bộ phận liên quan theo đúng SLA
• Có khả năng làm việc với sự giám sát tối thiểu và kĩ năng quản lý thời gian tốt
• Tiếp nhận và xử lý các dự án theo chỉ định của cấp trên
• Yêu cầu trách nhiệm cao, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ khi công việc yêu cầu. Có khả năng làm việc với thời gian linh hoạt theo sắp xếp của cấp trên để đáp ứng yêu cầu của công việc.
Khả năng xử lý tình huống khẩn cấp và chủ động giải quyết mọi vấn đề hàng ngày

IT System Operator (NOC):

• Theo dõi hệ thống và báo cáo cho lãnh đạo phòng
• Tiếp nhận các yêu cầu, vấn đề của IT và chuyển tới bộ phận liên quan theo đúng SLA
• Quản lý tài khoản hệ thống và người dùng
• Tiếp nhận và xử lý các dự án theo chỉ định của cấp trên
• Yêu cầu trách nhiệm cao, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ khi công việc yêu cầu. Có khả năng làm việc với thời gian linh hoạt theo sắp xếp của cấp trên để đáp ứng yêu cầu của công việc
• Có khả năng xử lý tình huống khẩn cấp và chủ động giải quyết bất kỳ vấn đề
• Có khả năng làm việc với sự giám sát tối thiểu và kĩ năng quản lý thời gian tốt
• Cần phải thay đổi ban đêm và sẵn sàng tham gia vào danh sách thay đổi luân phiên        

Yêu cầu công việc:
• Bằng Đại học công nghệ thông tin hoặc điện tử tin học
• Kiến thức về Unix, máy chủ Windows và các sản phẩm của Cisco.
• Kiến thức cơ sở dữ liệu Oracle
• Biết sử dụng PL/ SQL
• Có kinh nghiệm hỗ trợ người dùng
• Kinh nghiệm trong IT ít nhất 1 năm                            
top