Dịch Vụ Ứng Tiền

Không ngừng kết nối với dịch vụ ứng tiền của Vietnamobile

Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Ứng Tiền

Số tiền tạm ứng: 3.000 VNĐ cộng vào tài khoản khuyến mãi
Điều kiện áp dụng: Khi tài khoản chính còn dưới 300 VNĐ và thuê bao còn hoạt động 2 chiều
Cách thức đăng ký: *911#OK

Lưu ý: Tiền sẽ được hoàn ứng khi bạn nạp thẻ mới.

top