Thẻ cào vật lý

Nạp thẻ qua USSD:

  • Cào nhẹ lớp phủ bạc trên thẻ nạp để biết mã số nạp tiền (gồm 12 chữ số)
  • Từ điện thoại, bấm *100*#OK (hoặc phím gọi)
  • Để kiểm tra tài khoản, bấm *101#OK (hoặc phím gọi) hoặc gửi tin nhắn TK đến 123 (Miễn phí)

Nạp thẻ qua tổng đài tự động IVR:

  • Gọi tổng đài tự động 188 (Miễn phí) và nghe hướng dẫn.
  • Bấm phím 1 để nạp tiền.
  • Nhập mã số nạp thẻ trên thẻ cào
  • Bấm phím # để hoàn tất quá trình nạp tiền, hoặc Bấm phím * để hủy

Chú ý:

  • Thời hạn cộng dồn = thời hạn của thẻ cuối cùng vừa nạp + thời hạn gọi còn lại trong tài khoản trước khi nạp thẻ
  • Tiền cộng dồn = số tiền của thẻ nạp cuối cùng + số tiền còn lại trong tài khoản trước khi nạp thẻ.
file