Nạp thẻ ngày vàng

Thời gian áp dụng:

  • Từ ngày 06/8/2015 đến 07/8/2015
  • Số ngày khuyến mãi: 2 ngày

Đối tượng khách hàng: Các thuê bao trả trước( trừ các gói Vbiz, LG, TouriSIM)

Nội dung: Tặng giá trị thẻ nạp

  • Tặng 100% giá trị khi nạp thẻ từ 50,000d trở lên
  • Tặng 50% giá trị khi nạp thẻ từ 20,000d đến 49,000d
  • Tiền khuyến mại được sử dụng gọi và nhắn tin liên mạng, dịch vụ dữ liệu. Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

Ghi chú:

  • Áp dụng cho cả thẻ cào vật lý và e-Topup
  • Không giới hạn số lần nạp thẻ
file