Chữ ký cuộc gọi

MySign - Chữ Ký Cuộc Gọi là dịch vụ giúp thuê bao gửi các thông điệp do thuê bao tự biên soạn (chữ ký cuộc gọi) lên màn hình điện thoại của người gọi đến hoặc người nhận cuộc gọi từ thuê bao sử dụng dịch vụ.

Phong cách trong từng cuộc gọi và gây bất ngờ cho bạn bè! MySign giúp bạn khoe những chữ ký đặc biệt trong những cuộc gọi thông thường. Hiện đại, phong cách và cá tính trong từng cuộc gọi!

file